Subsidie aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd door middel van een informatieformulier, als Word-file hier te downloaden.

Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen en samen met de gevraagde documenten per post (voorkeur) of e-mail te zenden naar:

Secretaris Orgelfonds Mooy,
De Welvaart 10,
7381 AJ Klarenbeek.

Het informatieformulier (met bijlagen) kan ook per mail worden verstuurd. Indien u (aanvullend) contact per E-mail wenst, kan dit via het antwoordformulier (
hier klikken, te gebruiken voor korte berichten) of door zelf een (uitgebreider) E-mailbericht te zenden aan: bestuur(hier de apenstaart @)orgelfondsmooy.nl

De indiener krijgt bericht of de aanvraag al of niet in behandeling kan worden genomen en wanneer een definitief antwoord kan worden verwacht. Het bestuur behandelt in de regel ingediende subsidieverzoeken twee maal per jaar (in april en in oktober).Koororgel St. Joriskerk

Enkele voorwaarden aanvragen

Enkele voorwaarden bij het aanvragen van subsidie

Subsidieverzoeken worden dan pas in behandeling genomen als het informatieformulier zo volledig mogelijk is ingevuld en de gevraagde documenten zijn toegevoegd.

Die documenten betreffen:
- een rapport of advies van de betrokken orgeladviseur. Bij projecten met een omvang van meer dan € 25.000 stelt het Orgelfond Mooy de betrokkenheid van een deskundig orgeladviseur als voorwaarde. De orgeladviseur wordt geacht een goede inschatting te kunnen maken van de noodzaak van de aan de orde zijnde restauratie en de omvang er van, zowel in manuren en kosten van de orgelbouwer;

- een kopie van de offerte van de verkozen orgelbouwer;

- een kopie van de balans en samenvatting van de laatste jaarrekening van de eigenaar en beherende instelling die een getrouw beeld geven van het vermogen;

- een voorwaarde is bovendien dat er een reëel uitzicht is dat de restauratie binnen twee jaar, te rekenen vanaf datum indiening aanvraag, kan starten en waar een subsidie onzerzijds kan helpen de beslissing tot restauratie daadwerkelijk te nemen. Reeds voltooide restauratieprojecten komen niet voor subsidie in aanmerking;

- in de regel wordt de subsidie uitgekeerd nadat is aangetoond dat de restauratie inderdaad heeft plaatsgevonden (blijkens bijv. een nota van de orgelrestaurateur).


Naberorgel St. Joriskerk

Overzicht van de subsidies in 2008 t/m 2020

Voor een overzicht van de subsidies die in 2008 tot en met 2021 werden verleend kunt u hier klikken.


St. Joriskerk Amersfoort

 

Klik hier om naar boven te gaan.


(C) 2019 - Alle rechten voorbehouden

Deze pagina afdrukken